CRI Online

گشایش معاملات واردات و صادرات گوانگ جوئو

GMT+08:00 || 2019-10-15 11:02:26        cri

صد و بیست و ششمین معاملات واردات و صادرات گوانگ جوئو سه شنبه 23 مهر/ 15 اکتبر در شهر گوانگ جوئو گشایش یافت. بیش از 25 هزار موسسه در این نمایشگاه حضور یافته و بیش از 160 هزار نوع کالا به نمایش گذاشته شده است. نرخ به روزرسانی محصولات نیز به بیش از 30 درصد می رسد.

گزارش شده است، این دوره نمایشگاه گوانگ جوئو به برپایی نمایشگاه های وارداتی در فازهای اول و سوم ادامه خواهد داد که مساحت کل نمایشگاه با 20 هزار متر مربع با 998 غرفه و شش منطقه محصولات برقرار می شود. در مجموع 642 موسسه از 38 کشور و منطقه در این دور از نمایشگاه شرکت کرده اند که در این میان کشورها و مناطق مسیر "کمربند و جاده" بزرگ ترین بخش از شرکت کنندگان را تشکیل می دهد. 367 موسسه از 21 کشور و منطقه مسیر "کمربند و جاده" در نمایشگاه وارداتی شرکت دارند که 60 درصد تعداد کل موسسات شرکت کنندگان را تشکیل می دهند. در این میان، کشورهای ترکیه، مصر، هند، پاکستان و غیره صنایع لوازم برقی خانگی خود را به نمایش می گذارند.

نمایشگاه واردات و صادرات گوانگ جوئو از بهار سال 1957 آغاز شده است، به این ترتیب نمایشگاه بین المللی تجاری چین دارای طولانی ترین تاریخ و بزرگ ترین مقیاس، کامل ترین تنوع محصولات و بیشترین تعداد بازدیدکننده است. اکنون به این نمایشگاه به عنوان "فشارسنج" و "بادنما"ی تجارت خارجی چین نگریسته می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید