CRI Online

هشتمین مجمع بین المللی اقتصاد گردشگری در ماکائو گشایش یافت

GMT+08:00 || 2019-10-15 14:26:00        cri

هشتمین مجمع جهانی اقتصاد گردشگری 22 مهر/14 در ماکائو گشایش یافت. میهمانان چینی و خارجی شرکت کننده در این نشست عنوان کردند که گردشگری به عنوان فعال ترین و امیدوار کننده ترین زمینه در مبادلات جهانی اقتصادی و تجاری و مبادلات انسانی نشان از شتاب قوی توسعه دارد. در آینده ما باید با گسترش درهای باز و همکاری گردشگری، چرخه زندگی بهتری ایجاد کنیم.

این مجمع، با موضوع "شیوه های جدید گردشگری و تفریح، ایجاد چرخه زندگی بهتر" نزدیک به دو هزار نفر از مقامات گردشگری و دولتی، رهبران امور صنعتی، کارشناسان، دانشمندان و مهمانان و بخش های مربوط از کشورها و مناطق جهان را به خود جلب کرد.

جانگ شو، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری چین در سخنرانی خود در آیین گشایش اظهار داشت: میزان مشارکت جامع گردشگری در اقتصاد و کارآفرینی چین بیش از 10 درصد است و چین وارد دوره گردشگری انبوه شده است.

وی گفت: "میزان مشارکت جامع گردشگری در اقتصاد و کارآفرینی چین از 10 درصد فراتر رفته است. در سال 2018 تعداد سفرهای سرانه در خاک اصلی چین به 4 بار رسید و تعداد گردشگران داخلی از 5 میلیارد و 500 میلیون نفربار فراتر رفته که 11 برابر سال 1994 است. درآمد گردشگری داخلی بیش از 5 هزار میلیارد یوان و 50 برابر سال 1994 است."

داده ها همچنین نشان می دهد که در سال 2018، تعداد کل گردشگری ورودی و خروجی در خاک اصلی چین به 291 میلیون نفربار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7.8 درصد افزایش داشته است. جانگ شو در این باره گفت: گردشگری نیز به یک نیروی مهم برای چین تبدیل شده که به طور مداوم درهای باز را گسترش داده و مبادلات و همکاری های بین المللی بشری را تعمیق می بخشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید