CRI Online

استاد ساختن مدل های کوچک

GMT+08:00 || 2019-10-15 15:23:58        cri

این مرد 74 ساله یو شن جی نام دارد و اهل بخش دو چانگ استان جیانگ شی در شرق چین است. او از سن 58 سالگی کار نجاری را آغاز کرده و از سال 2010 نیز مشغول ساختن مدل های کوچک از ابزارهای کشاورزی بوده است. این ابزارها زیبا طوری ساخته شده که مثل یک ابزار واقعی حرکت می کند. او با ساختن این ابزارها قصد دارد خاطرات پیش از سال های دهه 80 مزارع چین را بار دیگر زنده کند و آشنایی مردم با کشاورزی سنتی چین را افزایش دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید