CRI Online

دویدن هر روزه در مسیر شش کیلومتری برای یک دیدار!

GMT+08:00 || 2019-10-17 09:49:59        cri

دویدن هر روزه در مسیر شش کیلومتری برای یک دیدار!

پس از گذشت یک سال از آشنایی، یک مامور آتش نشانی از استان سی چوان زندگی اش با زندگی زنی گره خورد که ماشینش در آتش شعله ور شده بود و او زن را از آتش بیرون آورد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید