CRI Online

ساز یو

GMT+08:00 || 2019-10-18 15:12:52        cri
 
در چین باستان سازی بادی به نام "یو" وجود داشت که نوازندگان همانطور که با دهانشان شیپور می زدند آن را می نواختند. در دوران ایالت های هم ستیز امپراتور ایالت چی بسیار به موسیقی علاقه داشت و ساز محبوبش نیز یو بود. به دستور امپراتور یک دسته سه هزار نفری از نوازندگان یو هر بار به دربار می رفتند و به طور دسته جمعی در مقابل امپراتور یو می نواختند. در این میان نوازنده ای بود به نام "نانگ" که اصلا بلد نبود یو بنوازد اما وانمود می کرد که توانایی این کار را دارد و هنگامی که همه شروع به نواختن یو می کردند، او ادای نواختن درمی آورد. روزگار به همین منوال گذشت تا این که امپراتور درگذشت و پسر او بر تخت نشست. امپراتور جدید هم از شنیدن موسیقی لذت می برد و یو ساز محبوبش بود، اما برخلاف پدرش او دوست نداشت که همه باهم این ساز را بنوازند، بنابراین دستور تک نوازی از سوی همه سه هزار نوازنده داد، اما نانگ که نواختن ساز را نمی دانست...

ادامه داستان را همین جا بشنوید...

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید