CRI Online

ته کشیدن حقه های الاغ

GMT+08:00 || 2019-10-18 15:13:17        cri
 
ضرب المثل ته کشیدن حقه های الاغ برمی گردد به سرزمینی به نام چیان. در این سرزمین همه جور جانور و پرنده وجود داشت اما کسی الاغ ندیده بود، تا این که روزی یکی از اهالی به شانگهای سفر کرد و در آن جا این حیوان را دید. او که از دیدن این حیوان عجیب تعجب کرده بود شروع به سوال پرسیدن درباره الاغ کرد، این که این حیوان به چه درد می خورد و از این قبیل سوالات... و بالاخره با تعریف های فروشنده الاغ که این حیوان باربر بی آزار است و می شود سوارش شد، با دوازده سکه الاغ را خرید و با خود به سرزمین چیان برد. اما در آن جا مردم از چهره الاغ ترسیدند و گریختند...

ادامه داستان را همین جا بشنوید...

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید