CRI Online

 آموزش استقامت برای نیروهای پلیس مسلح هو نان

GMT+08:00 || 2019-10-18 10:48:59        cri

19 مهر/ میزان، 11 اکتبر دوره آموزش استقامت برای نیروهای پلیس مسلح هو نان در منطقه خودمختار شیانگ شیِ قومهای تو جیا و میائو و برگزار شد. بیش از 140 افسر پلیس مسلح از جانگ جیا جیه، هوایی هوا و شیانگ شی برای توان افزایی و بهبود مهارت جسمی در محیط طبیعی و پیر فراز و نشیب کوهستان و جنگل در آموزشهایی منظم شرکت کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید