CRI Online

گشایش ششمین کنفرانس جهانی اینتترنت در چین

GMT+08:00 || 2019-10-20 16:36:07        cri

ششمین کنفرانس جهانی اینترنت روز یکشنبه 28 مهر در شهر وو جن استان جه جیانگ چین با حضور هوانگ کوان مینگ عضو دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین و قرائت نامه تبریک شین جینگ پینگ رییس جمهور چین به این رویداد گشایش یافت.

هوانگ کوان مینگ در آیین گشایش این رویداد ابتدا نامه تبریک شی جین پینگ را قرائت کرد و گفت مفاهیم و مواضع مطرح در این نامه نشانگر پیگیری نزدیک شی جین پینگ بر روند توسعه اینترنت و توجه فوق العاده ایشان به افزایش رفاه بشر و آمادگی صادقانه چین برای ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک در دنیای سایبری است.

هوانگ کوان مینگ که ریاست بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب کمونیست چین را بر عهده دارد در آیین گشایش تاکید کرد باید دنیای سایبری را دنیایی ساخت که بشر در آن مشترکاً توسعه می یابد و از امنیت و منافع مشترک برخوردار است. چین نیز سعی می کند در توسعه شبکه اینترنت سهم داشته و ضمن باز کردن درهای شبکه اینترنت و دفاع از امنیت شبکه و مدیریت شبکه، به اتفاق جامعه جهانی توسعه شبکه اینترنت را به پیش سوق دهد.

هوانگ کوان مینگ همچنین با حاضران این کنفرانس دیدار کرد. این کنفرانس با موضوع «ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک در دنیای سایبری» 1500 نماینده از 80 کشور دنیا را به خود جلب کرده است.


اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید