CRI Online

سرعت حرکت آزمایشی قطار تندرو پکن– جانگ جیا کوئو به 385 کیلومتر در ساعت می رسد

GMT+08:00 || 2019-10-21 16:22:29        cri

روز دوشنبه 28 مهر(21 اکتبر) قطار تندرو پکن– جانگ جیا کوئو به طور آزمایشی حرکت کرد. برای نخستین بار بالاترین سرعت آن به 385 کیلومتر در ساعت رسید که 10 درصد بیشتر از 350 کیلومتر در ساعت، سرعت طراحی شده‌است، به این ترتیب پایه محکمی برای راه‌اندازی و مدیریت قطار تندرو پکن– جانگ جیا کوئو ایجاد شد.

قطار تندرو پکن– جانگ جیا کوئو از پروژه‌های کلیدی ساخت و ساز ملی است که اهمیت زیادی در حمل و نقل بازی‌های المپیک زمستانی پکن در سال 2022 دارد، همچنین نخستین مسیر قطار تندرو با سرعت 350 کیلومتر در ساعت با قابلیت تحمل بادهای شنی و سرمای شدید در جهان به شمار می رود. پس از ساخت و راه‌اندازی، قطار تندرو در این مسیر ظرف یک ساعت از پکن به جانگ جیا کوئو می رسد که در راستای کمک به برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی و ترویج پیشرفت و یکپارچگی منطقه پکن- شهر تیان جین– استان هه بیِ دارای ارزش بسیار است.

سرعت طراحی شده برای قطار تندرو پکن– جانگ جیا کوئو دارای پنج کلاس، از جمله 120 کیلومتر در ساعت، 160 کیلومتر در ساعت، 200 کیلومتر در ساعت، 250 کیلومتر در ساعت و 350 کیلومتر در ساعت است. در آزمایش این بار، سرعت قطار به 385 کیلومتر در ساعت و 10 درصد بیشتر ازبالاترین سرعت طراحی شده رسیده‌ و در این جریان با هیچ مشکلی رو به رو نشده‌است، این نشان دهنده غلبه بر یکی از دروازه های مهم فنی برای راه‌اندازی موفقیت‌آمیز قطار تندرو پکن– جانگ جیا کوئو است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید