CRI Online

تاکید شی جین پینگ بر کمک فناوری به توسعه کشاورزی

GMT+08:00 || 2019-10-21 16:01:02        cri

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین چندی پیش با صدور حکمی به مناسبت بیستمین سالگرد اعزام گروه های ویژه فنی خاطر نشان کرد: طی بیست سال از اجرای نظام اعزام گروه های فنی، این گروه روز به روز تقویت یافته و به تیم تبلیغاتی حزب برای معرفی سیاست های کشاورزی، روستاها و کشاورزان، گسترش دهنده فناوری کشاورزی، پیشرو نوآوری فنی و کارآفرینی و فقرزدایی در روستاها تبدیل شده است که سبب می شود کشاوزان حس شادی و کامروایی بیشتر داشته باشند.

شی جین پینگ تاکید کرد: نوآوری حامی مهم رستاخیز همه جانبه روستاها است. باید نظام اعزام فرستاده ویژه فنی را به عنوان کارهای مهم برای نوآوری فنی و خدمات انسانی و رستاخیز روستاها به طور مطلوب انجام داد. نیروهای ویژه فنی باید با پافشاری بر اهداف اولیه خود، سهم بزرگ تری برای فقرزدایی و رستاخیز روستاها با استفاده از فناوری ادا کنند.

92 نفر از نیروهای ویژه فنی و 43 واحد در این مورد در این نشست مورد ستایش قرار گرفتند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید