CRI Online

نمایشگاه صنایع دستی گلدوزی چین در لندن

GMT+08:00 || 2019-10-22 09:45:45        cri

نمایش مد "دالی" از گروه پوشاک "یی ون" چین با عنوان "رویای گلدوزی چین" دیروز 21 اکتبر(29 مهر) در شهر لندن انگلستان در جریان پانزدهمین نشست بازرگانان چینی جهان برگزار شد. صنایع دستی سنتی ملیتی چین که هزار سال ادامه یافته است، با طراحی جدید و افزایش موضوعات مد امروزی، توجه جهانیان را به خود جلب کرد.

در این نمایش مد، 45 لباس ظریف با گلدوزی ملیت "بای" از شهر"دالی" استان یون نن چین به نمایش گذاشته شد. شش استاد گلدوزی زن از ملیت بای چین به نمایندگی از 3 میلیون و 580 هزار نفر از مردم "دالی"با آرمان و مهارت بالا در لندن زیبایی شهر دالی و هنر گلدوزی نفیس این منطقه را به جهانیان معرفی کردند.

لیو شیائو مینگ سفیر چین در انگلستان در سخنان خود در این نمایش مد گفت: "رویای گلدوزی چین" داستان زیبا درباره ادامه و گسترش فرهنگ سنتی چین است و نیز پروژه ای موفق برای احترام به فرهنگ سنتی و توسعه فرهنگ سنتی و افزایش اشتغال با اهمیت به نوآوری به شمار می رود. نمایش مد فرهنگ ملیت دالی یون نن با استفاده از سکوی نشست بازرگانان چینی جهان بار دیگر وارد صحنه لندن شده و به طور حتم روند پیوند فرهنگ چین و انگلستان را به پیش سوق داده و مبادلات و همکاری دو کشور را به ثمرات بیشتر می رساند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید