CRI Online

نماینده چین در سازمان ملل انتقاد بی اساس برخی کشورها نسبت به حقوق بشر چین را رد کرد

GMT+08:00 || 2019-10-23 10:54:09        cri

با اشاره به انتقادات بی اساس اخیر برخی کشورها از جمله آمریکا در سازمان ملل درباره مسایل مربوط به منطقه شین جیانگ، هنگ کنگ و غیره در چین، جانگ جون نماینده دایمی چین در سازمان ملل دیروز 22 اکتبر(30 مهر) در سخنان خود در نشستی از هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل، به طور جدی این انتقادات خودسرانه و عملیات مذکور در دخالت در امور داخلی چین با بهانه حقوق بشر و برانگیختن درگیری در سازمان ملل را رد کرد.

جانگ جون اظهار کرد: در این دوره نشست کمیته سوم، برخی کشورها مانند آمریکا همچون گذشته، با بهانه مساله حقوق بشر قصد دخالت در امور داخلی چین دارند که چین قاطعانه با آن مخالف است.

وی گفت: نمی توان از گرایش توسعه سراسر جهان جلوگیری کرد و در عین حال سرگرم شدن به زورگویی به نتیجه نخواهد رسید. برخی کشورها عادت کرده اند که در امور کشورهای در حال رشد دخالت کرده و دستورات خود را صادر کنند، ما از این کشورها می خواهیم این عملیات هژمونیستی و قلدرمآبانه را رها کنند و دست از انجام کارهای احمقانه بردارند.

جانگ جون افزود: باید گفت، کسانی که از دیگران انتقاد می کنند باید قبل از هر چیز از خود درون نگری داشته باشند. برخی کشورها در حالی که سرگرم ایجاد شورش و انقلاب های رنگی در سراسر جهان و تجاوز به حقوق بشر کشورهای مربوط هستند، چشمشان را به اوضاع وخیم حقوق بشر خود می بندند. ما از این کشورها می خواهیم که با خودنگری، قبل از هر چیز مشکلات خود را سامان دهند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید