CRI Online

قطب جنوب مقصد مورد علاقه مسافران چینی شد

GMT+08:00 || 2019-10-29 18:59:37        cri

بر اساس آمار منتشر شده از انجمن بین المللی گردشگری قطب جنوب، تعداد مسافران چینی به قطب جنوب از کم تر از 100 نفربار در سال 2008 به بیش از 8200 نفربار در سال 2018 افزایش یافته که به این ترتیب چین دیگر به دومین کشور منبع مسافران قطب جنوب تبدیل شده و انتظار می رود در سال 2022 میلادی از آمریکا پیشی گرفته و در جایگاه اول قرار بگیرد.

در حال حاضر، مسافرت به خارج از کشور بخش عمده ای از مصرف چینی ها به شمار می رود و تعداد مسافران چینی به خارج از کشور و هزینه گردشگری در خارج از کشور از سوی مردم چین زودهنگام جایگاه اول را در میان کشورهای جهان به دست آورده است. افزایش مسافران چینی به قطب جنوب نشانگر افزایش تقاضای مسافران چینی برای تجربیات گردشگری ویژه و زندگی با کیفیت بالا بوده و این هم انعکاس افزایش راضی بودن مردم چین از زندگی خود و رشد احساس رفاه آن ها طی هفتاد سال پس از تاسیس جمهوری خلق چین به شمار می رود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید