CRI Online

ارزش اقتصادی کاربرد تجاری مخابرات نسل 5 به 10600 میلیارد یوان می رسد

GMT+08:00 || 2019-11-01 15:32:42        cri

روز پنجشنبه 9 آبان/ عقرب، 31 اکتبر، نمایشگاه بین المللی اطلاعات و مخابرات چین 2019 در پکن برگزار شد. چین در این نمایشگاه از راه اندازی رسمی کاربرد بازرگانی فناوری مخابرات نسل 5 خبر داد. مؤسسات شرکت کننده در این نمایشگاه گفتند که با تقویت همکاری تلاش می کنند فناوری نسل 5 را هر چه مطلوبتر مورد استفاده قرار دهند.

لی شین از شرکت هوا وی گفت که این شرکت با مشارکت چند شرکت مدیریت فناوری نسل 5، کار برنامه ریزی کاربرد بازرگانی این فناوری را در چهل تا پنجاه شهر انجام داده اند و تا پایان امسال، تعداد پایگاههای کاربرد بازرگانی مخابرات نسل 5 به 130 هزار خواهد رسید.

آمار پژوهشگاه فناوری مخابرات چین نشان می دهد که از سال 2020 تا سال 2025 میلادی، ارزش اقتصادی ناشی از کاربرد بازرگانی فناوری نسل 5 به 16000 میلیارد یوان می رسد و 3 میلیون فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید