CRI Online

آغاز دومین دهه طلایی بریکس با دستیابی به درهای باز و نوآوری

GMT+08:00 || 2019-11-13 11:26:12        cri

رادیو و تلویزیون مرکز چین امروز چهارشنبه 22 آبان/ عقرب، 13 نوامبر مقاله ای با عنوان «آغاز دومین دهه طلایی بریکس با دستیابی به درهای باز و نوآوری» منتشر کرد.

در این مقاله آمده است، یازدهمین ملاقات رهبران کشورهای بریکس در 13 و 14 نوامبر به وقت محلی در برازیلیای برزیل برگزار می شود که شعار اصلی آن «سازندگی نوآورانه آینده با رشد اقتصادی» است. سازوکار همکاری بریکس در دهه اول طلایی خود به دستاوردهای چشمگیری رسیده و به نیروی عمده ای برای پیشبرد رشد اقتصاد جهان و بخش مهمی در توسعه روند مدرنیزاسیون نظام مدیریت بین المللی تبدیل شده است.

این مقاله می افزاید: دوره جدید انقلاب فناوری و اصلاحات صنایع فرصتهای مهمی در اختیار توسعه اقتصادی کشورهای بریکس گذاشته و در عین حال، افزایش یکجانبه گرایی و حمایتگرایی در تجارت، نظام تجارت چندجانبه را به چالش کشیده و رشد اقتصاد جهان را نیز کند کرده است؛ بر این اساس، کشورهای بریکس هم با رشد عوامل نامشخص خارجی روبرو هستند. به مناسبت آغاز دومین دهه طلایی همکاری بریکس، اولویت دادن به سیاست درهای باز و سود متقابل و توسعه نوآوریهای دیگر، محور همکاری پنج کشور بریکس در آینده خواهد بود.

در این مقاله تاکید می شود: موضوع مهم این دوره دیدار رهبران بریکس «رشد و نوآوری» است که اهمیت واقعی گسترده ای دارد. کشورهای بریکس باید با پایبندی بر همکاری و سود متقابل و سازندگی اقتصاد باز، همچنان به نوآوری و گسترش فرصتهای جدید توسعه بپردازند. از سوی دیگر، با حمایت قاطع از چندجانبه گرایی و اصول اساسی روابط بین المللی، با استیلاجویی و زورگویی مخالفت کرده و نظام بین المللی را به سمت عادلانه تر و متوازنتر برسانند. در آغاز دومین دهه طلایی، کشورهای بریکس باید با همبستگی محکمتر، کنار یکدیگر برای حل «کسری توسعه و مدیریت»سهم خود را اداء کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید