CRI Online

چین با یک موشک 5 ماهواره پرتاب کرد

GMT+08:00 || 2019-11-14 11:27:16        cri

ساعت 14:35 روز چهارشنبه 22 آبان/ 13 نوامبر چین در مرکز پرتاب ماهواره تای یوان با موشک حامل چانگ جن-6 پنج ماهواره موسوم به

«نینگ شیا-1» را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. ماهواره وارد مدار مقرر شد و این وظیفه با موفقیت کامل صورت گرفت.

5 ماهواره «نینگ شیا-1» از جمله پروژه های فضانوردی تجاری است و

ماهواره های یادشده به طور عمده در زمینه سنجش از راه دور کاربرد دارد. ماهواره نینگ شیا-1 و موشک حامل چانگ جن-6 از سوی شرکت سهامی ماهواره دونگ فانگ هونگ و پژوهشگاه فناوری فضانوردی شانگهای تولید شد. این ماموریت نیز سی صد و هجدهمین پرواز فضایی موشک چانگ جنگ بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید