CRI Online

فرودگاههای مدنی چین از پیشرفت پایدار در دهه گذشته خبر دادند

GMT+08:00 || 2019-11-14 10:50:51        cri

طبق اعلام اداره حمل و نقل هواپیمایی کشوری چین، صنعت فرودگاهی چین در 10 سال گذشته شاهد رشد مداوم بوده است.

جانگ رویی یک مقام ارشد در یک همایش مطبوعاتی با وزارت هواپیمایی مدنی چین گفت: ساخت و ساز فرودگاه، هم از نظر کیفی هم از نظر کمی در یک دهه اخیر افزایش یافته است.

تعداد فرودگاههای دارای مجوز حمل و نقل از 158 به 238 و طی 10 سال تراکم از 1.6 به 2.5 در 100000 کیلومتر مربع رسیده است.

جانگ گفت: شمار فرودگاههای عمومی دارای مجوز 9 برابر افزایش یافته و به 240 مورد رسیده است و از فرودگاههای دارای مجوز حمل و نقل نیز فراتر رفته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید