CRI Online

برگزاری چهارمین نشست سالانه پویانمایی چین در شهر چنگ دو

GMT+08:00 || 2019-11-18 11:21:49        cri

چهارمین نشست سالانه پویانمایی چین دیروز 26 آبان/17 نوامبر توسط دانشگاه علوم ارتباطات و دانشکده هنرهای چین و اتحادیه آسه آن و مجله "فیلم معاصر" در دانشگاه چنگ دو افتتاح شد.

حدود 30 کارشناس و پژوهشگر آثار پویانمایی از دانشگاه های سراسر چین، انجمن پویانمایی چین و انجمن های پویانمایی بین المللی و غیره و همین طور بیش از 200 تن از استادان و دانشجویان دانشگاه چین دو در نشست امسال حضور دارند و پیرامون ایجاد مراکز عالی پویانمایی، تحولات و پیشرفت آثار پویانمایی چین در هفتاد سال گذشته و توسعه هنر پویانمایی در چین به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید