CRI Online

وزارت خارجه چین: خرابکاری آمریکا در سازوکار تجارت چندجانبه مورد تحریم بیشتر اعضای سازمان تجارت جهانی قرار دارد

GMT+08:00 || 2019-12-09 20:44:51        cri

هوا چون یینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین 9 دسامبر/ 18 آذر در نشست خبری اظهار داشت: به علت ممانعت آمریکا از انتخاب قاضی های جدید در سازوکار حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، اکنون در این نهاد سازمان تجارت جهانی تنها یک قاضی باقی مانده است.

این سبب سخت تر شدن فعالیت سازوکار حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی شده و به شدت اعتبار و کارآیی سازوکار چند جانبه تجارت را تضعیف کرده است.

هوا چون یینگ اظهار داشت: این اقدامات آمریکا مورد انتقاد و محکومیت اکثریت مطلق اعضای سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید