CRI Online

اعتماد به نفس، اراده و اقدام چین در مقابله با کروناویروس جدید محکم‌تر و قوی تر شده است

GMT+08:00 || 2020-02-11 21:52:44        cri

شی جین‌پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس جمهوری خلق چین دوشنبه 21 بهمن (10 فوریه) در جریان تحقیقات میدانی در پیشگیری و کنترل بیماری ناشی از شیوع کروناویروس جدید در پکن تاکید کرد: در حال حاضر، وضعیت شیوع این بیماری همچنان بسیار جدی است و باید با اعتماد به نفس محکم‌تر، عزم و اراده استوارتر و اقدامات راسخ ‌تر، از طریق همبستگی نزدیک با عموم مردم، قاطعانه روند شیوع کروناویروس جدید را مهار کرد تا بر این بیماری پیروز شویم.

«اعتقاد، اراده و اعتماد به نفس در هر زمان بسیار مهم و کلیدی است.» همه مردم چین درباره غلبه بر شیوع کروناویروس جدید دارای اعتماد به نفس کافی و محکم هستند که این ریشه در برتری های نظام چین دارد. مردم سراسر جهان شاهدند که پس از بروز شیوع کروناویروس جدید، مردم تحت رهبری رهبران ارشد چین و تحت هدایت گروه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای مقابله با شیوع این ویروس، به طور همه جانبه بسیج شدند و به طور کامل برتری نظام چین مبنی بر اولویت قرار گرفتن مردم و تمرکز بر کارهای بزرگ و مهم با جمع‌ نیروهای گوناگون را نمایان ساختند و به تدریج به نتایج موثر در پیشگیری و کنترل شیوع این بیماری دست می یابند. همچنین اقدامات اعمال شده پیشین چین نیز عالی و موثر بوده و سبب تقویت اعتماد به نفس مردم چین برای غلبه بر این بیماری شده است.

اکنون پیشگیری و کنترل شیوع بیماری وارد دوره کلیدی شده و شرایط جدید و مشکلات جدید نیز به طور پیوسته پدیدار می شود. تنها با عزم و اراده بیشتر، می توانیم دستاوردهای محقق شده کنونی را حفظ کنیم و یک شبکه دفاعی و محافظ برای غلبه بر شیوع کروناویروس جدید ایجاد کنیم. 21 بهمن، گروه اعزامی سازمان جهانی بهداشت متشکل از متخصصان بین المللی کروناویروس جدید وارد چین شده و همکاری با کارشناسان چین را شروع خواهند کرد. این بدون تردید به افزایش آشنایی با وضعیت شیوع بیماری و پیشگیری و کنترل آن کمک می کند و همچنان اعتماد و عزم چین در غلبه بر این بیماری را تقویت می بخشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید