CRI Online

حمایت بریکس از چین در مقابله با کروناویروس جدید

GMT+08:00 || 2020-02-12 18:05:50        cri

روسیه کشور رییسه اعضای بریکس، در روز 22 بهمن/ 11 فوریه به نمایندگی از همه کشورهای بریکس حمایت از تلاش های چین برای غلبه بر سرایت کروناویروس جدید را اعلام کرد. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز 23 بهمن این اقدام کشورهای بریکس را مورد ستایش قرار داد.

روسیه در اعلامیه یاد شده آورد: همه کشورهای بریکس تلاش های دولت چین برای غلبه بر کروناویروس جدید را مورد حمایت قرار می دهند و مایلند تا با چین در این زمینه همکاری کنند.

گنگ شوانگ این موضع کشورهای بریکس را پیامی مثبت و سازنده خواند و از جامعه جهانی خواست برای تضمین بهداشت عمومی در جهان و منطقه همکاری کنند.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین اعلام کرد، چین مایل است تا برای مقابله با شیوع کروناویروس جدید در سطح جهانی و حفظ بهداشت عمومی، با همه اعضای جامعه جهانی همکاری صورت گیرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید