CRI Online

الویت های تحقیقاتی برای غلبه بر کروناویروس جدید بررسی شد

GMT+08:00 || 2020-02-13 19:33:16        cri

اولویت های تحقیقاتی درازمدت و میان مدت برای غلبه بر کروناویروس جدید در مجمعی در سوییس مورد بررسی قرار گرفت.

در این مجمع که به ابتکار سازمان بهداشت جهانی و سازمان همکاری جهانی برای کنترل بیماری های واگیردار به منظور تهیه نقشه راه تحقیقاتی برای کنترل بیماری کروناویروس جدید برگزار شد، تعیین روش ساده تر معاینه، تهیه راه درمان بهتر و انجام تحقیقات واگیرشناسی به عنوان اولویت های کوتاه مدت و توسعه واکسن و دارو برای درمان این بیماری به عنوان اولویت میان مدت برای کنترل بر کروناویروس اعلام شده است.

در این مجمع اعلام شد، در حال حاضر سه- چهار واکسن انتخاب شده اما استفاده گسترده از آن برای کنترل بیماری باید به 12 تا 18 ماه دیگر موکول شود.

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر سازمان بهداشت جهانی نیز در این مجمع اعلام کرد، محققان و سرمایه گذاران برای حل فوری مسایل، همکاری ها را شروع کرده اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید