CRI Online

آخرین بیمارستان صحرایی وو هان

GMT+08:00 || 2020-03-10 19:03:29        cri

20 اسفند آخرین بیمارستان صحرایی وو هان تعطیل شد. آخرین گروه مشتکل از 51 مبتلای بهبود یافته از این بیمارستان مرخص شدند. پزشکان و بیماران درمان شده خداحاظی می کنند. بدین ترتیب هر 14 بیمارستان صحرایی وو هان تعطیل شد

کارکنان قبل از بستن بیمارستان، تجهیزات پزشکی مانند دستگاه سی تی و فضای داخل و خارج آن را گندزدایی کردند.

از زمان آغاز به کار نخستین بیمارستان صحرایی در وو هان و پذیرش نخستین گروه مبتلایان در 5 فوریه تا 10 مارس، این بیمارستانهای صحرایی 35 روز فعالیت کردند

بیش از 12 هزار مبتلا به کروناویروس جدید در وضعیت سبک در این بیمارستانها بستری شدند. در واقع این بیمارستانها «سفینه نجات» آنها بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید