CRI Online

فرماندهی شی جین پینگ در نبرد خلق چین با کرونا- نبردی در حساسترین جبهه

GMT+08:00 || 2020-03-12 09:13:01        cri
شی جین پینگ تاکید کرد: وو هان شهری قهرمان است و مردم استان هو بی و شهر وو هان نیز مردمی قهرمان هستند چرا که آنها هرگز در طول تاریخ مغلوب چالشها نشده اند. در صورت همبستگی و پرکاری و همکاری همه رفقا، ما نهایتا در پیشگیری و مهار بیماری به پیروزی خواهیم رسید
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید