CRI Online

فرماندهی شی جین پینگ در نبرد خلق چین با کرونا- سربازان سفیدپوش، زره بر تن

GMT+08:00 || 2020-03-14 12:04:15        cri

شما فرستادگان نور

و فرستادگان امیدید

شما زیباترین فرشتگان

و قهرمان واقعی هستید

سپاس حزب و مردم همراهتان

--- شی جین پینگ

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید