CRI Online

پنجمین محموله کمکهای اهدایی مردم چین سرکنسولگری ایران درشانگهای

GMT+08:00 || 2020-03-21 19:02:02        cri
پنجمین محموله کمکهای اهدایی مردم چین سرکنسولگری ایران درشانگهای
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید