CRI Online

بخشی از نامه های محبت آمیز مردم چین به مردم ایران در

GMT+08:00 || 2020-03-21 19:28:33        cri
بخشی از نامه های محبت آمیز مردم چین به مردم ایران در
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید