CRI Online

بسیچ و همبستگی نیروها íV فرماندهی شی جین پینگ در نبرد مقابله با کروناویروس

GMT+08:00 || 2020-03-22 17:35:14        cri
شی جین پینگ تاکید کرد: عامل کلیدی برای کسب پیروزی در پیشگیری و مهار کروناویروس "پیشگیری" است.باید با اتکا به توان مردم، آنان را بسیج کنیم.در مقابله با کروناویروس دو جبهه وجود دارد. یکی بیمارستان برای معالجه و دیگری اجتماعات و مناطق مسکونی برای پیشگیری و مهار. کار پیشگیری و مهار عمدتا مربوط به همین اجتماعات و مجتمع‎های مسکونی است.در ادامه نبرد مقابله با کروناویروس، پیشگیری و مهار در مناطق مسکونی پایه همه کارها است. اگر در این زمینه بطور منظم کار انجام شود، بی شک خیلی زود به پیروزی می‎رسیم.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید