CRI Online

مردم در اولویت هر چیز؛ فرماندهی شی جین پینگ در نبرد خلق چین با کرونا

GMT+08:00 || 2020-03-22 18:28:27        cri
بیماری کرونای جدید یک رویداد بهداشتی عمومی با بیشترین سرعت و گستره شیوع در چین و مهار آن دشوارتر از هر رویداد بهداشتی گذشته در کشور بوده است.در پی بروز این بیماری، کمیته مرکزی حزب کمونیست جین به آن اهمیت فوق العاده ای نشان داد. شی جین پینگ دبیرکل این کمیته نیز پیگیر شیوع بیماری بود و از بخشهای مختلف خواست آن را در اولویت کارها قرار دهند. شی جین پینگ شخصاً فرماندهی نبرد با این بیماری واگیر و برنامه ریزیهای لازم را بر عهده گرفت.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید