CRI Online

بازدید شی جینگ پینگ از وضع حفاظت و استفاده از تالاب شهر هانگ جوئو و وضع مدیریت شهر

GMT+08:00 || 2020-03-31 21:26:16        cri

شی جینگ پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 12 فروردین/ حمل، 31 مارس به بازدید از استان جه جیانگ ادامه داد. وی به پارک ملی تالاب شی شی شهر هانگ جوئو و مرکز فرماندهی فعالیت مغزی شهر (مرکز گردآوری و پردازش داده و تصمیم گیری شهر) رفت و درباره وضع حفاظت و استفاده از تالاب شی شی و استفاده شهر هانگ جوئو از مغز شهر برای تکمیل نظام مدیریت شهر و مدرنیزاسیون توانایی مدیریت رسیدگی کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید