CRI Online

شی جین پینگ: راحتی و سعادت مردم کشور را بهتر می سازد

GMT+08:00 || 2020-03-31 16:56:51        cri

بعد از ظهر 11 فروردین/ حمل، 30 مارس شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین که در حال بازدید و بررسی در استان جه جیانگ است، تاکید کرد که اصول ما برای حل مسائل خدمت به مردم است. با راحتی و رضایت مردم است که کشور ما می تواند از پیش بهتر شود.

او در شهرستان ان جی در اشاره به کارهای پیشگیری از شیوع کروناویروس تاکید کرد: پیشگیری و مهار شیوع ویروس کرونا یک آزمون بزرگ برای سازوکار مدیریت جامعه و سازندگی توان کنترل و مدیریت ما است. دستاوردهای موثر در مهار و پیشگیری شیوع کرونا ویروس ارتباط نزدیکی با پایه استوار مدیریت جامعه و کنترل و مهار جامع کشور ما دارد. ما از این طریق باید تجربیات را جمع آوری و کارهای گذشته را مرور کنیم. همواره باید به خاطر داشته باشیم که دلیل پیروزی حزب کمونیست چین دقیقاً همین جمع آوری مداوم تجربیات و درس گرفتن از آنهاست تا خود را اصلاح و تکمیل کنیم.

همین روز رییس جمهوری خلق چین از روستای یو چون شهرستان ان جی بازدید کرد. او 15 سال پیش در همین روستا نخستین بار اندیشه توسعه با عنوان «آب زلال و کوه سبز در حکم طلا و نقره» را مطرح کرد. او بار بار دیگر تایید کرد: توسعه اقتصادی نباید به بهای تخریب محیط زیست به دست آید

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید