CRI Online

کادر پزشکی در شرایط کمبود تجهیزات پزشکی چگونه از خود حفاظت می کنند؟

GMT+08:00 || 2020-04-03 16:08:51        cri

سلام دوستان عزیز، در جریان مبارزه با ویروس کرونا، گروهی از مردم از خودگذشتگی

می کنند و به خط مقدم مبارزه می روند. آنان پزشکان و پرستاران هستند. آن ها در محیطی قرار می گیرند که علاوه بر این که امکان آلودگی به ویروس میان پرسنل خیلی زیاد است، با مشکل فشار کار سنگین و کمبود تجهیزات پزشکی هم رو به رو هستند.

حالا سوال این است که در چنین شرایطی، پزشکان و پرستاران چگونه در برابر ویروس از خود محافظت می کنند؟

در روزهای اخیر، در ویژه برنامه « اتاق مشاورهمه‌گیری جهانی» که از سوی اتاق اندیشه شبکه جهانی تلویزیون چین(سی‌جی‌تی‌ان) و انجمن علوم و فناوری چین برگزار می شود، پزشکان از کشورهای خارجی پرسش های خود را در این مورد از متخصصان چین پرسیده اند. پاسخ متخصصان این بود که:

در چنین شرایطی بازهم باید از ماسک محافظ استفاده کرد. ما هم ابتدا در شهر ووهان با مشکل کمبود تجهیزات پزشکی رو به رو شدیم. در آن زمان تا جایی که امکان داشت از پزشکان و پرستاران خود حفاظت کردیم. اگر ماسک ۹۵ نداشتند، از ماسک یک بار مصرف استفاده می کردند. در نهایت ما در مقابله با این ویروس واقعا به دستاورد بزرگی رسیدیم و به غیر از پزشکان شهر ووهان، هیچ عضوی از تیم پزشکی شهرهای دیگر که به شهر ووهان فرستاده‌شد به ویروس آلوده نشد.

پزشکان محافظ مهم بین ما و ویروس هستند. حفاظت از پزشکان و پرستاران هم حفاظت از تک تک ماست. امیدوارم همه پزشکان که با ویروس مبارزه می کنند بتوانند به خوبی از خودشان مراقبت کنند.

اگر شما دوستانی دارید که به کار پزشکی یا پرستاری مشغول هستند، فراموش نکنید این ویدیو را برای آنان بفرستید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید