CRI Online

دستاوردهای کنونی چین در مهار کرونا به اقدامات قاطعانه دولت و هماهنگی و همکاری مردم بر می گردد

GMT+08:00 || 2020-04-16 09:15:35        cri

چین در 23 ژانویه، یعنی 3 بهمن سال 1998 شمسی، شهر وو هان را قرنطینه کرد در حالیکه تا آن زمان، آمار کل موارد ابتلاء که در سراسر چین گزارش شده بود، فقط 830 مورد بود.⑤ از آن پس، با توجه به افزایش موارد ابتلاء و کمبود بیمارستان، چین طی 10 روز و 15 روز، بیمارستان های «هوا شن شان» و «لی شن شان» را برای پذیرش مبتلایان کرونا ساخت و از آن پس، برای پذیرش مبتلایان با نشانه های خفیف، 16 بیمارستان صحرایی موقت در شهر وو هان ایجاد کرد. از آن پس، با شیوع موارد بیشتر در دیگر شهرهای استان هو بی، برنامه «یک استان مسوول یک شهر از استان هو بی» را به اجرا گذاشت. یعنی هر یک از استانهای کشور مسوول امدادرسانی به یک شهر استان هوبی برای مهار کرونا شد. در این برنامه، تا یکم مارس/11 اسفند 1398، 42 هزار پزشک و پرستار از دیگر استانهای کشور برای امدادرسانی به مهار کرونا در ووهان، به آن شهر اعزام شدند.⑥ دولت چین برای مهار

هنوز به خاطر داریم که وقتی چین وو هان را قرنطینه و بیمارستانهای صحرایی ایجاد می کرد و بیماران دارای نشانه های خفیف را در این بیمارستانها گرد هم می آورد، گزافه پردازی درباره به اصطلاح «آزادی مردم» شروع شد اما حالا که در بسیاری کشورهای اروپا و آمریکا هم، قرنطینه شهرها اعلام می شود، ندایی از همان «آزادی مردم» به گوش نمی رسد.

علاوه بر اقدامات قاطعانه چین، همکاری و هماهنگی مردم چین با دولت هم دلیل مهم دیگری در مهار کرونا در چین است. دولت به مردم اعلام کرد: «تا حد امکان در خانه بمانید. ماسک بزنید. از اجتماعات پرهیز کنید. سفر و دید و بازدید عید بهار امسال را کاملاً لغو کنید. اطلاعاتی مانند دمای بدن را روزانه به مدیریت منطقه مسکونی گزارش بدهید. حرکتهای کوتاه و بلند اخیرتان در شهر را به طور منظم گزارش دهید.» اینها را مردم چین به خوبی رعایت کردند. اوجگیری شیوع کرونا در چین مصادف با سال نوی چینی بود. مردم قاعدتا باید به گردهمایی و دید و بازدید قوم و خویشان بروند، اما اگر گزارشهای آن زمان را مرور کنید، شهر وو هان را بدون تردد جمعیت و خودرو در خیابان خواهید دید. حتی حالا که وضعیت به مراتب بهبود یافته در چین، اگر بیرون بروید، تقریبا همه را با ماسک روی صورت خود، می بینید.

چین از 3 ژانویه، اشتراک و تبادل منظم اطلاعات با سازمان بهداشت جهانی و دیگر کشورها را شروع کرد.⑦ تیم کارشناسان پزشکی سازمان بهداشت جهانی که از جمله اعضای آن کارشناسان آمریکایی نیز بودند، به چین سفر کرد. چین داوطلبانه و پیشتازانه توالی ژنوم ویروس کرونا را با همه کشورها به اشتراک گذاشت. همچنین هر روز اطلاعات جدید از جمله موارد جدید ابتلاء، موراد جدید مشکوک به ابتلاء و جان باختگان از این بیماری به عموم اعلام می شود. حالا هم به بسیاری از کشورهای کرونازده مانند ایران و ایتالیا یا محموله های کمکی یا هیئت متخصصان پزشکی فرستاده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید