CRI Online

آیا چین مقصر همه‌گیری کرونا در آمریکاست؟

GMT+08:00 || 2020-04-22 21:06:26        cri

با نگاهی به این روند زمانی هر کسی می‎تواند بگوید «اگر چین در آن زمان آن کار را می‎کرد، همه چیز ممکن بود بهتر پیش برود.» اما فراموش نکنیم چین در یک وضعیت نامعلوم قرار گرفت و این نبرد را به تنهایی آغاز کرد. کشورهای دیگر قدرت انتخاب داشتند. کسانی که امروز چین را مسئول عالم‎گیر شدن این ویروس می‎دانند همان‎هایی هستند که در آغاز کار موضوع را کوچک می‎شمردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید