CRI Online

دهستان شی پینگ نخستین توقفگاه رهبر چین در سفر کاری به استان شان شی

GMT+08:00 || 2020-05-12 09:37:41        cri

شی جین پینگ رییس جمهور چین سفر کاری خود به استان «شان شی» را آغاز کرد. وی عصر این روز ابتدا برای آشنایی با کار فقرزدایی استان به پایگاه کشت گل زنبق ارگانیگ واقع در منطقه یون جوئو شهر دا تونگ و روستای «فانگ چنگ شین توسن» دهستان «شی پینگ» رفت.

 

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید