CRI Online

ستایش مفسر ایرانی از تصویب تصمیم امنیت هنگ کنگ در مجلس ملی نمایندگان خلق چین

GMT+08:00 || 2020-05-29 16:37:15        cri

بعد از ظهر 7 خرداد/ جوزا، 28 مه «تصمیم مجلس ملی نمایندگان خلق چین درباره ایجاد و تکمیل نظام قانونی حفظ امنیت ملی در هنگ کنگ» در سومین نشست سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین با آراء بالا به تصویب رسید. قادر نادری خبرنگار و مفسر صدا و سیمای ایران بر این باور است که با توجه به تهدیدات جدایی طلبان و فتنه گران هنگ کنگ علیه امنیت ملی منطقه هنگ کنگ و سراسر کشور، لزوم اجرای قانون امنیت ملی در منطقه هنگ کنگ احساس می شود.

وی گفت:

از لحاظ امنیتی، اجرای قانون امنیت ملی در منطقه هنگ کنگ لازم است تا دیگر هیچ کسی نتواند با تحریکات قهرآمیز نظم عادی زندگی مردم هنگ کنگ را تخریب کند. کسانی که در خیابانهای هنگ کنگ به خشونت پرداختند افراد معدودی بودند که نماینده جامعه هنگ هنگ نیستند و از حمایت مردم برخوردار نیستند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید