CRI Online

آلمان: توقف روابط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی ناامید کننده است

GMT+08:00 || 2020-05-31 16:30:14        cri

 هنگامی که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بر توقف روابط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد، آلمان با ابراز ناامیدی این اقدام را " تاثیر منفی بزرگ بر امور بهداشتی جهان" عنوان کرد.ینس اشپان وزیر بهداشت آلمان روز شنبه 30 مه/ 10 خرداد در شبکه اجتماعی به زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی نوشت، اقدام یادشده دولت ترامپ "عقب ماندگی ناامید کننده در زمینه سیاست های بهداشتی جهان" به شمار می رود.

 وی تاکید کرد، فعال تر شدن سازمان بهداشت جهانی به اصلاحات نیاز داد. اتحادیه اروپا باید با ارایه سرمایه بیشتر به این سازمان، نقش رهبری خود را ایفا کند.
وی افزود: این یکی از وظایف عمده آلمان پس از برعهده گیری ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در ژوییه امسال است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید