CRI Online

آغاز اقدامات جدید پکن در قبال پروازهای بین‎المللی از 19 خرداد

GMT+08:00 || 2020-06-04 19:31:29        cri

اداره پروازهای غیر نظامی چین روز پنجشنبه 4 ژوئن (15 خرداد) اصلاحیه‎ای را در مورد ورود پروازهای بین‌المللی مسافربری به چین منتشر کرد بر اساس آن از 8 ژوئن سال 2020 (19 خرداد سال 1399)، بر اساس نتایج تست کرونای مسافران پروازهای ورودی بین‌المللی، خطوط هوایی با ترکیبی از اقدامات تشویقی و تنبیهی مواجه خواهند شد.

اقدامات تشویقی شامل آن است که در صورت عدم وجود تست مثبت کرونا در میان مسافران هر یک از خطوط هوایی ورودی به چین برای سه هفته متوالی؛ آن خط می‎تواند هر هفته یک پرواز بیشتر، یعنی در مجموع دو پرواز در هفته به چین داشته باشد.

در مورد اقدامات تنبیهی نیز در صورتی که پس از انجام آزمایش اسید نوکلئیک تعداد موارد مثبت در میان مسافران یک پرواز به 4 نفر برسد، پروازهای آن خط به مدت یک هفته تعلیق می‎شود و در صورت رسیدن این تعداد به 10 نفر تعلیق پروازها تا 1 ماه ادامه خواهد یافت.

در اعلامیه یاد شده آمده است: در صورت امکان کنترل خطر ناشی از کرونا، ممکن است پروازهای برخی از کشورها افزایش پیدا کند

طبق اعلامیه اداره هواپیمایی غیر نظامی چین که در روز 12 مارس منتشر شد، هر یک از شرکت‎های هواپیمایی داخلی چین تنها می‌توانند برای یک مسیر و تنها یک پرواز در هفته داشته باشند؛ در عین حال، شرکت‎های هواپیمایی خارجی نیز تنها می توانند هفته‎ای یک پرواز و از یک مسیر به چین داشته باشند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید