CRI Online

ایجاد سامانه لجستیک درجه سه در شهر شی ده استان سی چوان

GMT+08:00 || 2020-06-29 17:05:25        cri

در سال های اخیر، استان سی چوان به توسعه تجارت الکترونیک در روستاها اهمیت بسیار داده و با ایجاد نشان خیریه ای به نام «فقرزدایی سی چوان»، با راه ها و روش های مختلف، کانال ورود محصولات فقرزدایی را گسترده تر کرده است. در همین راستا شهرستان «شی ده» از توابع «لیانگ شان» استان سی چوان، سامانه لجستیک درجه سه با پوشش شهر- شهرستان - روستا را راه اندازی شده است. با اجرای سیاست فقرزدایی با بهره گیری از تجارت الکترونیک، به حدود 200 خانواده کمک شده تا میانگین درآمد هر یک از آنان به بیش از 10 هزار یوان برسد.

برای تضمین درآمد باثبات و افزایش پیوسته درآمد کشاورزان، شهر «شی ده» مرکز انبارداری و لجستیک و همچنین 108 نقطه خدماتی تجارت الکترونیک را ایجاد کرده و با ایجاد یک پایگاه داده های محصولات کشاورزی، داده های مربوط به تولیدات پراکنده و محصولات کشاورزی در حجم کم را جمع آوری می کند تا یک نشان تجارت الکترونیک برای کمک به فقرزدایی ایجاد شود. پس از اجرای فقرزدایی با بهره گیری از تجارت الکترونیک، 192 خانواده فقیر شهر «شی ده» به نتایج خوبی رسیده اند و میانگین درآمد هر خانواده به بیش از ده هزار یوان رسیده است.

تا پایان سال 2019، تعداد نقاط فروش محصولات کشاورزی استان سی چوان برای کمک به فقرزدایی به 15 هزار و 200 مرکز رسیده و مبلغ فروش محصولات کمک به فقرزدایی فراتر از 21 میلیارد یوان بوده و 3 میلیون و 939 هزار و 700 شهروند فقیر از امور فقرزدایی بهره مند شده اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید