CRI Online

تصویب قانون حفظ امنیت ملی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین

GMT+08:00 || 2020-06-30 20:01:55        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، بیستمین نشست کمیته دائمی سیزدهمین مجلس ملی نمایندگان خلق چین پیش از ظهر روز سه شنبه 10 تیر (30 ژوئن) برگزار شد. در این نشست قانون حفظ امنیت ملی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ جمهوری خلق چین به تصویب رسید. شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین با امضای یک فرمان ریاست جمهوری تصویب این قانون را اعلام کرد. این قانون از همین روز به اجرا درخواهد آمد. قانون حفظ امنیت ملی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ توسط "کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین" مطابق با "تصمیم این کمیته در مورد ایجاد و تکمیل نظام قانونی و سازوکار اجرایی برای حفظ امنیت ملی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ" تدوین و تنظیم شد. این قانون از 6 فصل و 66 ماده تشکیل شده است و یک قانون جامع است.

این قانون به طور واضح مسئولیت ها و نهادهای مربوط به حفظ امنیت ملی در منطقه ویژه اداری هنگ کنگ ، جرایم تجزیه طلبانه، جرائم مربوط به براندازی، جرائم مربوط به فعالیت های تروریستی ، تبانی با نیروهای خارجی و یا تهدید امنیت ملی را تصریح کرده است.

پس از تصویب این قانون، کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین بر اساس قوانین نظارتی کمیته قانون اساسی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و مشورت با دولت این منطقه اداری ویژه، بعدازظهر 30 ژوئن، تصمیم به افزودن «قانون حفظ امنیت ملی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ جمهوری خلق چین» به ضمیمه سوم "قانون اساسی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ جمهوری خلق چین" گرفت که توسط دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ اعلام و اجرا می‌شود. قانون حفظ امنیت ملی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ یک قانون نمادین مهم برای پایبندی و تکمیل نظام"یک کشور ، دو نظام" در وضعیت جدید است که به طور جدی و موثر امنیت ملی، صلح و امنیت، شکوفایی و ثبات هنگ کنگ در مدت طولانی را حفظ کرده و ثبات امور "یک کشور، دو نظام"هنگ کنگ را تامین خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید