CRI Online

«جدایی طلبان هنگ کنگ» تجزیه می شوند

GMT+08:00 || 2020-07-01 11:44:13        cri

هوانگ جی فنگ اخیراً در شبکه اجتماعی شخصی خروج خود را از سازمان جدایی طلب هنگ کنگ «هنگ کنگ جونگ جی» اعلام کرد. چن فانگ ان شن که یکی از چهار شخصیت مخل هنگ کنگ است اخیراً با سرعت غیرمنتظره ای از زمینه سیاسی هنگ کنگ خارج شد. لیان جن یینگ رئیس اجرایی سابق منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در این باره گفت: شخصیتهایی مانند چن فانگ ان شن، لی جو مینگ و هوانگ جی فنگ تقریباً مواضع سیاسی قبلی خود را ترک کرده اند و ارتباطشان را با طرفداران و پشتیبانان سابق خود قطع کرده اند. برخی از جدایی طلبان هنگ کنگ حتی سعی کردند از هنگ کنگ فرار کنند و در کشورهای خارجی پنهان شوند. این پدیده ها بار دیگر ضرورت و اهمیت تصویب و اجرای قوانین مربوط از جمله قانون حفظ امنیت ملی در هنگ کنگ را نشان می دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید