CRI Online

نامه بانوی اول چین به انجمن بانوان اول آفریقایی برای تشکر از حمایت آفریقا

GMT+08:00 || 2020-07-07 19:22:56        cri

خانم پنگ لی یوان بانوی اول چین با ارسال نامه به خانم آنتوانت رییس انجمن توسعه بانوان اول آفریقایی و همسر رییس جمهور کنگو و دیگر بانوان اول کشورهای آفریقایی ضمن سپاسگزاری از حمایت باارزش مردم آفریقا از مرم چین در دوران دشواری و مقابله با همه گیری کرونا، همدلی خود را با همه مردم آفریقایی در مبارزه با این بیماری همه گیر ابراز کرد.

پنگ لی یوان نوشت: پس از همه گیری کرونا، کشورهای جهان به یکدیگر کمک کردند و همبستگی و همکاری بین آنها برای غلبه بر این بیماری حائز اهمیت جایگزین ناپذیریست. دولت چین برای کمک به زنان، کودکان و نوجوانان آفریقا و ابراز دوستی سنتی مردم چین با مردم آفریقا، از طریق انجمن توسعه بانوان اول آفریقا به 53 کشور آفریقا محموله های کمکی برای مبارزه با کرونا اهداء خواهد کرد.

چندی پیش، خانم آنتوانت با ارسال نامه ای به پنگ لی یوان از نقش چین در مبارزه با همه گیری کرونای جدید قدردانی كرد و به نمایندگی از انجمن توسعه بانوان اول آفریقا، خواهان کمک دولت چین به زنان، كودكان، نوجوانان و گروههای دیگر آفریقایی و ارسال مواد پزشکی به آنها برای مقابله با کرونا شد.

مواد کمکرسانی چین اخیرا به کشورهای آفریقا رسیده و خانم آنتوانت همراه بانوان اول دیگر کشورها و مقامات ذیربط در مراسم تحویل این کالاها حضور یافتند و کشورهای مختلف ضمن قدردانی از اهمیتی که دولت چین به زنان، کودکان و نوجوانان آفریقایی می دهد و ارزیابی مثبت از دوستی سنتی و همدلی و همبستگی دوجانبه، برای تعمیق همکاری با چین در مبارزه با بیماری همه گیر و توسعه دوستی سنتی ابراز تمایل کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید