CRI Online

شین جیانگ- جاده آسمانی

GMT+08:00 || 2020-07-09 15:55:41        cri

طول راه شوسه در ناحیه روستایی منطقه خودمختار اویغور شین‌جیانگ تا اواخر سال 2018 میلادی به 128 هزار و 700 کیلومتر رسید. اتوبوس شاتل در دسترس دهکده ها نیز به 99.2 درصد رسیده است که در افزایش درآمد کشاورزان و دامداران برای پیشبرد کار فقرزدایی نقش مثبت ایفا می کند.

تا اواخر سال 2018 میلادی، طول راه شوسه راه‌اندازی شده در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ به 185 هزار کیلومتر و طول بزرگراه به 4 هزار و 578 کیلومتر رسید. همه مناطق و شهرهای شین جیانگ اکنون از بزرگراه برخوردار شده اند.

سال 2019 میلادی، در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ بیش از 18 میلیون بار سفر انجام شد و به طور کلی 740 هزار اتوبوس سفر در این مسیر رفت و آمد کرده است که قویا توسعه صنایع گردشگری شین جیانگ را به پیش سوق داده‌است.

سال 2019 میلادی، در جاده بین‌المللی منطقه خودمختار شین‌جیانگ 180 هزار سفر و 4 میلیون و 180 هزار تن کالا حمل و نقل شد که به اندازه زیادی سطح همکاری حمل و نقل جاده بین‌المللی را ارتقا بخشیده است.

15 گمرک زمینی درجه یک شین جیانگ در دسترس راه شوسه درجه یک است و مسیر حمل و نقلی راه شوسه بین‌المللی شین جیانگ نیز به 111 خط رسیده که به توسعه تجارت با کشورهای خارجی بسیار کمک کرده ‌است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید