CRI Online

«دیپلماسی مجازی» رهبر چین در نیمه اول سال جاری به جهان اعتماد تزریق کرده است

GMT+08:00 || 2020-07-15 11:25:34        cri

شیوع کووید-19 در سال 2020 شدت گرفت و با توجه به ضربه هایی ناشی از آن جهان دچار تحولات عمیق و با عناصر بی ثبات و نامعلوم بیشتری روبرو شده است.

در چنین عصر پر از تغییراتی، نقش چین به عنوان «تثبیت کننده» بیش از پیش برجسته تر شده است. در نیمه اول سال 2020، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین از طریق تماسهای ویدیویی در سه نشست مهم بین المللی حضور یافت و سخنرانی ایراد کرد؛ بیش از 20 بار پیام خود را به گوش شخصیتهای داخلی و خارجی رساند؛ 60 بار پیرامون موضوعاتی از جمله پیشگیری و مهار شیوع کووید-19 با مقامات بلندپایه و مسؤولان سازمانهای بین المللی تلفنی گفتگو کرد... فعالیت مجازی فراوان رئیس جمهور شی در مبادلات بین المللی، مسؤولیت پذیری چین را به عنوان یک کشور بزرگ در عصر جدید نمایان کرده است.

17مارس (27 اسفند 1398)، تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان جهانی بهداشت با ارسال پیامی به شی جین پینگ گفت که با رهبری فوق العاده رئیس جمهور شی، چین برای مقابله با شیوع کووید-19 تلاشهای غیر قابل تصوری انجام داده است. با تشکر از عزم محکم دولت چین و فداکاری و سختکوشی مردم چین، شیوع کووید-19 در چین با سرعت و به طور همه جانبه مهار شده است.

شیوع کووید-19 باعث وارد شدن ضربه شدیدی به تولید و مصرف در جهان شد. شی جین پینگ گفت: چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، به اجرای سیاستهای مالی مثبت و سیاستهای ارزی باثبات ادامه می دهد؛ ضمن پایداری بر گسترش اصلاحات و درهای باز و کاهش موانع برای ورود به بازار چین، از طریق بهسازی پیوسته شرایط بازرگانی و تجاری؛ فعالانه واردات را افزایش و سرمایه گذاری به خارج را گسترش می دهد تا به ثبات اقتصاد جهان فداکاری کند.

رئیس جمهور شی در سخنرانی خود در مراسم گشایش هفتاد و سومین نشست ویدیویی کنفرانس بهداشت جهانی به منظور پیشبرد همکاری جهانی در مقابله با شیوع کووید-19، پنج اقدام بزرگ چین در این کار را اعلام کرد. این اقدامات عملی و واقعی با مد نظر قرار دادن نقاط کلیدی و دشوار عصر کنونی و بعدی برای مقابله جهان با شیوع کووید-19، مسوولیت پذیری چین را نسبت به امر بهداشت عمومی جهان نشان داده است.

بدون شک، سال 2020 به عنوان سالی غیرعادی در تاریخ ثبت می شود. «دیپلماسی مجازی» شلوغ رئیس جمهوری شی نیز اعتماد چین و همچنین نیروی چین را به پیشرفت ثبات جهان تزریق کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید