CRI Online

بسته را خودت بردار!

GMT+08:00 || 2020-08-06 17:14:17        cri

تصور کنید اگر امکان خرید اینترنتی وجود نداشت، روزانه می بایستی چند ساعت در ترافیک مسیرهای تجاری گرفتار می شدیم و چه قدر از زمان رو می باید در صف خرید و پرداخت صرف می کردیم!

باید بگویم خرید و فروش اینترنتی در چین نعمت خیلی بزرگ و مفیدی است و همه ما در هر نقطه از کشور می توانیم خرید و فروش لازم را انجام دهیم!

البته تنها مشکل خرید اینترنتی این بود که مجبور بودیم در زمان تحویل در آدرس مدنظر حاضر باشیم و یا از دوست و آشنا کمک بگیریم که خوب دیگر واقعا تعداد بالای این تقاضا ما را شرمنده می کرد و اگر طرف مقابل می گفت، "در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته" جدا حق داشته!

اما به لطف پیشرفت های فناوری کشور، حالا این مشکل را هم نداریم!

با من همراه شوید تا به شما نشان دهم که چطور دیگر بسته هایمان را خودمان تحویل می گیریم!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید