CRI Online

فصل برداشت گل جعفری یوتیان شین جیانگ

GMT+08:00 || 2020-09-21 17:28:36        cri

شهرستان یوتیان یکی از پنج شهر فقیر در منظقه ختن شین جیانگ چین است. به منظور تعدیل ساختار کشاورزی، این شهرستان با استفاده از الگوی توسعه صنعتی "حمایت دولت، سرمایه گذاری شرکتها و مشارکت کشاورزان"، روستاییان را آموزش داده اند تا با کاشت گل جعفری درآمد خود را افزایش دهند. .

در جریان کاشت، این شرکت پشتیبانی یکپارچه‌ خود را در زمینه فنآوری، بذر و کود در اختیار کشاورزان قرار می دهد و پس از برداشت گل همیشه بهار نیز، گلها را با قیمت ثابت خریداری خواهد کرد. در حال حاضر، کار برداشت محصول گل جعفری در 10 هزار مو (667 هکتار) از زمین های شهرستان یوتیان به تدریج در حال پایان یافتن است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید