CRI Online

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد خواستان کاهش اسراف در مصرف غله شد

GMT+08:00 || 2020-09-30 10:56:13        cri

دبیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد روز سه شنبه 8 مهر گفت: اتلاف و اسراف در مصرف غلات «چالشی جدی در عصر امروز» است و ایجاد سامانه و نظام دیجیتال کشاورزی و غلات برای حفاظت نوآورانه پس از برداشت، بروزرسانی مجاری بازارهای غلات، راه مؤثری برای رویارویی با این چالش به شمار می رود.

چو دون یو دبیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در سخنان خود در نشست ویدیویی به مناسبت نخستین روز آگاهی از اتلاف و اسراف در مصرف غلات اظهار کرد: کاهش اسراف در مصرف غلات مسؤولیت همه بشریت است و باید از آموزش کودکان در خانه شروع شود.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل در سخنان خود تاکید کرد: اتلاف و اسراف در مصرف غلات از لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست. با وجود ذخایر کافی برای همه مردم دنیا، هنوز 690 میلیون جعمیت دچار مشکل گرسنگی هستند و 3 میلیارد نفر در جهان به خوراک سالم دسترسی ندارند. وی از همه مردم جهان خواست با همبستگی و کاهش اسراف در مصرف غلات، برای رفاه مردم و جهان امروز تلاش کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید