CRI Online
 

افزایش تیراندازی ها در آمریکا در شرایط شیوع کرونا
v آزمایش هواپیمای دوزیست AG600 چین
چین در نزدیکی آب‌های شهر ساحلی چینگ دائوی استان شان دونگ با موفقیت آزمایش شد و مدت زمان پروازی آزمایشی آن به 360 ساعت رسید...
v فقرزدایی در روستای پونگ تانگ
اخبار چین
اخبار جهان
اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید