CRI Online
 

بازدید سفیر چین در ایران از تیم وو شوی اژدهای سرخ
v پیشرفت باثبات موسسات چینی در میان نشیب و فرازها
موسسات به نوعی چهره اقتصادی کشورها هستند. موسسات چینی نیز در روند توسعۀ پررونق خود شاهد تقویت و استحکام اقتصاد کشور بوده اند...
v استقبال چین از خبرنگاران خارجی برای شرکت در جشن روز ملی چین
اخبار چین
اخبار جهان
اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید