Xi Jinping o ˛┼wiatowej klasie armii chi▀Ęskiej w Nowej Erze

2020-07-31 15:06:16

Chi▀Ęska Armia Ludowo-Wyzwole▀Ęcza (PLA) przeby▀ža d▀žugŕŕ drog臋 od swoich narodzin podczas powstania zbrojnego w Nanchang 1 sierpnia 1927 roki, kiedy to liczy▀ža zaledwie 20 000 ░Şo▀žnierzy.

Dzisiejsze PLA to 2 miliony ░Şo▀žnierzy si▀ž bojowych, ktÂTre majŕŕ zdolno˛┼ŕţ prowadzenia operacji specjalnych, wielowymiarowych dzia▀ža▀Ę ofensywnych i obronnych, operacji desantowych, ochrony dalekomorskiej i zada▀Ę strategicznych.W ciŕŕgu ostatnich kilku lat przewodniczŕŕcy Chin Xi Jinping, pe▀žniŕŕcy tak░Şe funkcje sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (CPC) i przewodniczŕŕcego Centralnej Komisji Wojskowej (CMC), przekszta▀žci▀ž PLA i wprowadzi chi▀Ęskŕŕ armi臋 do ˛┼wiatowej klasy si▀ž wojskowych.
W grudniu 2012 roku, miesiŕŕc po obj臋ciu najwy░Şszego stanowiska w partii, Xi mÂTwi▀ž o potrzebie zbudowania silnej armii. Wed▀žug Xi, ˛┼wiatowej klasy si▀žy zbrojne muszŕŕ zapewniŕţ mocne wsparcie dla ochrony suwerenno˛┼ci Chin, interesÂTw bezpiecze▀Ęstwa i rozwoju, pokoju i stabilno˛┼ci na ˛┼wiecie oraz urzeczywistnienia odrodzenia narodowego.
Podczas walki z COVID-19 PLA wys▀ža▀žo ponad 4000 personelu medycznego do epicentrum epidemii w prowincji Hubei, w celu opanowania choroby. Zespoły medyczne zostały utworzone w ciągu dwóch godzin od otrzymania rozkazu i dotarły do miejsc docelowych w ciągu doby, mając siedmiodniowy zapas materiałów ochronnych, po przyjeździe od razu rozpoczęły one leczenie pacjentów.


Według chińskiego Ministerstwa Obrony, do 28 lipca PLA i Ludowa Policja Zbrojna (PAP) wysłały 725 000 osób, które biorą udział w akcjach przeciwpowodziowych, chroniąc wały i ewakuując mieszkańców.

Ranking