Co widaêî w oczach chiߨskich °¸oߧnierzy

2020-07-31 19:26:54

Oczy chiߨskich °¸oߧnierzy sêê zdecydowane, bystre, stanowcze, skupione, pewne siebie i dumne. Mogêê sprawiêî, °¸e ludzie poczujêê si臋 bezpiecznie, a wroga ogarnie strach. To symbol ducha chiߨskiej armii.


Ranking